Хранене

1. Що е калория?

Калорията е единица за измерване на енергия и се означава с „cal”. За първи път се дефинира през 1824г. от проф. Никола Клеман като килокалория (1 kcal = 1000 cal). Използва се главно за показване енергийната стойност/ калоричност/ на различните храни и хранителни продукти. При различните хранителни режими (независимо дали са за понижаване, поддържане или покачване на теглото) именно количеството калории изиграват важната роля (освен физическата активност, разбира се) за промяната в теглото.

Още